Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/plantstoc/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Prelucrare date personale

Prelucrare date personale

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecțtia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea AgrofarmExpert doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra.

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucrăm datele cu caracter personal atunci cand solicitati un produs/serviciu din site-ul web plant-stoc.ro

Dacă aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Agrofarm Expert la adresa de e-mail office@plant-stoc.ro


ACORD PRIVIND PRELUCRAREA SI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE aplicabil din 25 Mai 2018

Agrofarm Expert, cu sediul în Pitesti, Romania denumita în continuare Prestator

si,

Societatea comerciala / persoana fizica (clientul) accepta prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal comunicate Agrofarm Expert, in conditiile urmatoare:

 • Temeiul prelucrarii/stocarii acestor date personale (nume, adresa, CNP, telefon, email, banca, cont bancar) este constituit din contractele semnate si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu aceste contracte si in vederea indeplinirii obligatiilor legale/contractuale, Beneficiarul accepta folosirea acestor date cu caracter personal de catre Agrofarm Expert in anumite activitati specifice, cum ar fi: facturare, avizare, livrare, notificare prin email si sms, acces pe site-ul plant-stoc.ro (aria clienti), etc. detinut de Agrofarm Expert -Romania
 • Durata folosirii si stocarii acestor date cu caracter personal este durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si/sau a termenelor de arhivare ale societatii sc Agrofarm Expert. Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal furnizate pe site-ul plant-stoc.ro pentru defasurarea activitatilor companiei. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situasiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.
 • Datele cu caracter personal mentionate in actele cu caracter comercial/contabil vor fi stocate pe durata specificata de legislatia in vigoare.
 • Dupa expirarea acestor termene, veti putea solicita in scris (email, postal) stergerea definitiva a acestor date cu caracter personal din programele de evidenta ale societatii Agrofarm Expert
 • Aceste date cu caracter personal nu pot fi comunicate de catre Agrofarm Expert unui tert decat cu confirmarea scrisa a Beneficiarului si/sau in cazurile prevazute expres de legislatia in vigoare. Aceste date sunt listate pe actele societatii Agrofarm Expert (facturi, contracte, avize, awb-uri,etc…) si sunt stocate pe serverele, soft-urile si site-urile Prestatorului. Prestatorul poate specifica anumite date cu caracter personal in rapoartele impuse de legislatia in vigoare (ex: Jurnale TVA, etc…)
 • Beneficiarul (clientul) are dreptul de a fi informat asupra prelucarii datelor cu caracter personal de catre Prestator
 • Beneficiarul (clientul) are dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, avand dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
 • Beneficiarul (clientul) are dreptul de a se opune in scris prelucrarii datelor cu caracter personal (ex: daca scopul prelucrarii este marketingul direct, etc.)
 • Beneficiarul (clientul) are dreptul de a corecta in scris datele cu caracter personal inexacte
 • Beneficiarul (clientul) are dreptul de a solicita in scris stergerea datele cu caracter persoanal in cazul in care acestea nu mai sunt necesare indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectare sau prelucrate si nu exista nici un alt temei juridic de prelucrare a acestor date in continuare
 • Beneficiarul (clientul) poate restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul in care contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Prestatorului verificarea corectitudinii datelor.
 • Acest acord se aplica asupra oricaror date cu caracter personal comunicate de catre Beneficiar (client) pe durata aplicarii contractelor semnate cu Agrofarm Expert atat inaintea acestuia acord cat si dupa semnarea acestui acord, in baza regulamentului 2016/679/UE aplicabil din data de 25 Mai 2018
 • Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Agrofarm Expert cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin e-mail la adresa:

  office@plant-stoc.ro